Naše služby - ucetni kladno - Daňové přiznání 2021 - Účetní a ekonom Kladno - danove priznani 2019

Bc. Iveta Škrlantová
Přejít na obsah

Naše služby

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • zpracování a vedení daňové evidence, evidence příjmů a výdajů, vedení pomocných knih, evidence majetku, leasingu a ostatních účetních knih stanovené zákonem
 • záznamní povinnost DPH
 • předání měsíční (čtvrtletní) účetní uzávěrky - přehled o příjmech, výdajích a majetku firmy
 • kontrola pokladních dokladů, bankovních výpisů, přijatých a vydaných faktur, účetních zálohových plateb a daňových dokladů o přijaté platbě
 • zpracování roční účetní a daňové závěrky včetně daňového přiznání fyzických osob
 • zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zastupování na úřadech

ÚČETNICTVÍ (dříve podvojné účetnictví)

 • zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby nebo fyzické osoby vedoucí účetnictví
 • nastavení optimální účetní osnovy a její analytické nastavení dle potřeb klienta, střediskové účetnictví
 • evidence pohledávek a závazků, jejich kontrola a aktuální přehledy
 • evidence drobného a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně odpisového plánu a karet majetku
 • skladové hospodářství, vedení způsobem A nebo B, inventury
 • příprava platebních příkazů
 • cestovní náhrady
 • mzdy
 • interní doklady
 • leasing
 • zpracování a evidence záznamní povinnosti DPH elektronicky
 • zpracování Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy
 • zpracování dokladové inventarizace
 • zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • controlling dle dohody s klientem
 • statistické výkazy
PERSONALISTIKA A MZDY

 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • spolupráce s ÚP
 • přihlášky a odhlášky cizinců na ÚP
 • kompletní zpracování mezd
 • vedení mzdové agendy včetně tisku výplatních lístků a příkazů k úhradě
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a okresní správě
 • soc. zabezpečení
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
 • zpracování měsíčních přehledů pro ZP a SP
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • vystavení potvrzení o zaměstnání, potvrzení o zdanitelných příjmech
 • roční zúčtování daní ze závislé činnosti
 • aktivní účast v případě kontroly VZP, OSSZ, FU
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • vystavení potvrzení pro zaměstnance

ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE

 • zastupování na úřadech
 • účetní poradenství klientům
 • zpracování žádosti o úvěr a následné reporty bance


Pokud Vás moje stránky zaujaly a zvažujete spolupráci se mnou, neváhejte mne kontaktovat.

účto Kladno
ucto Kladno
účetnictví
ucetnictvi
účetnictví a daně
ucetnictvi Kladno a okolí
daně 2019
dane 2019
dane 2019 osvc
daně 2019 osvč
daně 2019 stredni Cechy
daně 2019 Kladno
daně 2019 Slaný
daně 2019 Beroun
daně 2019 Rakovník
dane 2019 Kladno
dane 2019 Slany
dane 2019 Beroun
dane 2019 Rakovnik
daňové přiznání 2019
danove priznani 2019
Kontakt
Kontaktní údaje

Bc. Iveta Škrlantová
IČ: 464 19 276
DIČ: 6260021933

Adresa:
Vaníčkova 1121, 272 01 Kladno

Telefon:
+420 606 601 289

Email:
skrlantova@volny.cz

facebook:
facebook.com/iveta.skrlantova

(+420) 776 180 686
info@webpropodnikatele.cz
Vytvořil web a hosting s.r.o. Tvorba internetových stránek Plzeň
Web a hosting
Návrat na obsah